Een gouden regel: laat u goed begeleiden (IAB) 

In alle levensfasen van een onderneming leiden de subtiele mengeling van strategie en operationele doeltreffendheid er toe dat men zichzelf de gepaste vragen stelt op het gepaste moment … en de juiste antwoorden krijgt!

Vandaag de dag is het ongelooflijk banaal vast te stellen dat geen enkele onderneming of geen enkel beroep kan functioneren zonder wisselwerking met de buitenwereld, door solo alle disciplines in te vullen die voor de werking noodzakelijk zijn, en zonder een beroep te doen op de talrijke samenwerkingsmogelijkheden die de economische activiteit mee helpen ontwikkelen.

Zelfs al dichten bepaalde studies de patroon van de kmo het zeldzame kunnen toe elke dag 59 verschillende taken uit te voeren; wie ‘alles’ in zijn eentje wil doen, zal er op termijn niet meer toe komen tijd en energie over te houden voor wat essentieel is en de ontwikkeling van de performantie van het bedrijf mee bevordert.

Ervoor zorgen dat men kan terugvallen op een kwalitatief hoogstaande begeleiding behoort vandaag de dag tot de essentiële reflexen van de ondernemer!

IEC

Beroep doen op
een Accountant of
een belastingconsultent

 

VIP
Toets uw wachtwoord  in (+ ENTER)
om toegang te hebben tot de site
voor « VIP klanten » (Ondernemingen/Fiduciaires/Accountant/...)

Welkom ...